Billige cykler


Billige cykler kan man også købe på nettet. Endnu er der ikke så mange online forhandlere af cykler, der går rigtigt professionelt til den, men en af de nyeste, smartbikes.dk, ser ud til at være seriøs med mange gode mærker og tilbud. Her forhandles bl.a. Viva, Nishiki og Nutcase og mange flere af de store brands indenfor cykler. Udfordringen er ofte forsendelsen af cyklen og at man selv skal samle, men det har smartbikes løst ved at man kan få sendt cyklen samlet. Smart!

Legetøj har i mange år været en stor sællert online. Det er typisk en standardvare, nemt at sende og man kan tjekke priserne online og finde de billigste leverandører. En af de billigste er Kidsnbaby.dk, der er en dansk online forretning men også har et outlet – faktisk en meget flot forretning – i Tyskland lige syd for grænsen. Her fås mange af de kendte brands som Lego, Playmobil m.m. ligesom forretningen også fører babyudstyr og børnemøbler. Absolut et besøg værd – både online og i den fysiske forretning.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *